Hotline: 0905074344

Visa Du Lịch B1/B2

1. Tổng quan:

- visa Mỹ B1/B2 được lãnh sự quán cấp cho những đương đơn có nhu cầu đến mỹ với mục đích ngắn hạn như: du lịch, thăm thân, công tác, điều trị bệnh,...

2. Điều kiện:

- hộ chiếu còn hạn trên 1 năm

- chứng minh được sự ràng buột tại Việt Nam : công ăn việc làm, tài sản..

Bình luận
zalo
0905074344